baluard del migdia_barcelona

2016_SELECCIONAT_IX BIENNAL INTERNACIONAL DEL PAISATGE / 2017_FINALISTA_PREMIS CATALUNYA CONSTRUCCIÓ / 2017_SELECCIONAT_PREMIS FAD

El projecte planteja com a objectius fonamentals la integració de l’espai urbà de l’entorn de l’estació de França i de l’antic Baluard del Migdia dins de la trama per als vianants de ciutat Vella. Aquesta intervenció permetrà connectar dos barris del centri urbà, històricament desconnectats en aquest punt: el barri de la Ribera i el barri de la Barceloneta.
D’altra banda, l’existència de les estructures arqueològiques de l’antic Baluard del Migdia, la muralla de Mar i la contraescarpa de principis del s.XVIII, configuren un nou escenari urbà. El projecte recull i resol l’entorn de l’antic Baluard, creant una balconada mirador i una rampa d’accés restringit per a visites puntuals. Les troballes arqueològiques han permès delimitar que el mar arribava fins a aquest punt en el s. III i que era apte per a la navegació fins al s. XV, època en la qual es va construir una escullera. La terra va guanyar terreny al mar i en aquesta zona es va construir el baluard del migdia i la fortificació marítima entre els s. XVI I XIX.
L’actuació realitzada recupera el conjunt arqueològic de l’antic front marítim, mostrant la cota inferior del fossat existent entre muralles i generant al mateix temps un espai urbà perimetral.
L’àmbit  que limita amb l’antiga estació de França incorpora un extens espai arbrat de floració blanca amb zones de bancs i amb paviments i subbases drenants.

Més notícies