reforma d’habitatge_eixample_alió

Crèdits

equip redactor lola domènech
direcció d’obra lola domènech
situació passatge d’alió_eixample_barcelona
promotor privat
àrea 45 m2
redacció de projecte 2008
execució 2009