reforma d’habitatge c aragó_eixample

Crèdits

redacció  de projecte lola domènech
direcció d’obra lola domènech
situació c aragó_eixample_barcelona
promotor privat
constructor OAK 2000 SL
àrea 180 m2
pressupost PEC 191.657 € (iva no inclós)
preu/m2 1065 euros/m2 (iva no inclós)
redacció de  projecte 2016
execució 2017
fotos lola domènech