reurbanització de “l’esvoranc” _carmel_ bcn

Crèdits

equip redactor lola domènech _arquitecta
situació el carmel _ barcelona
promotor ajuntament de barcelona
superfície 1.622,40 m2
pressupost (PEC) 795.642,20 €
redacció del projecte octubre 2018