remodelació del psg de st joan_f2_barcelona

2016_SELECCIONAT_IX BIENNAL INTERNACIONAL DEL PAISATGE / 2015_MENCIÓ ESPECIAL ESPAI PÚBLIC _PREMI CATALUNYA CONSTRUCCIÓ

Crèdits

Direcció de projecte lola domènech, arquitecta
col·laborador alex flores, arquitecte
redacció  de projecte signalia-ingenieria
direcció d’obra paymacotas
assistència tècnica  d’obra lola domènech
assistència tècnica Bimsa francesc julvé/joan piñol
situació passeig de st joan (tram teutan-diagonal) barcelona
promotor BIMSA (ajuntament de barcelona)
constructor SACYR-SCRYNER-ROMERO POLO
àrea 31.535m2
pressupost PEM 4.879.171€
pressupost PEC 7.025.518€
preu/m2 222,78 euros/m2 (iva incuido)
redacció de projecte 2012-2013
execució 2013-2014
fotos adrià goula