habitatges a la fosca_palamós

Crèdits

equip redactor lola domènech
arquitecte tècnic ignasi forteza
col.laboradors guillermo buccella
situació la fosca, palamós
redacció de projecte 2002