urbanització del c.australia_badalona

Crèdits

redacció de projecte Lola Domènech_Josep LLobert_Sergi Serra_ arquitectes
direcció d’obra Lola Domènech_Josep LLobert_Sergi Serra_ arquitectes
direcció d’execució Modest Mor, arquitecte
situació c.australia Badalona
promotor AMB (ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA)
constructor Obres i Serveis Roig
àrea 5.924m2
pressupost PEC 1.320.790,55 €
redacció de  projecte 2012-2013
execució 2014
fotos Adrià Goula