remodelació de les rambles_barcelona

L’Ajuntament de Barcelona aprova inicialment el projecte executiu de remodelació de Les Rambles redactat per l’equip de km_ZERO (16/03/2021)

L’equip km_ZERO presenta l’avantpojecte d’estratègies d’actuació i urbanització de les Rambles.

L’equip km_ZERO (Itziar González_arq, Arnau Boix_arq, Lola Domènech_arq, Olga Tarrasó_arq, Ayesa_enginyeria) presenta al Liceu  l’Avantprojecte de les Rambles (2/11/2018)

El projecte de transformació de les Rambles que ha liderat km_ZERO, l’equip guanyador del concurs, proposa recuperar les Rambles com a eix vertebrador  a escala de barri i de ciutat. Cal revitalitzar  el caràcter cultural, domèstic i identitari  d’aquest  passeig tan reconegut internacionalment.
Per això l’equip proposa desenvolupar estratègies de dinamització social, cultural i econòmica que complementen la reurbanització del passeig.
Les intervencions es plantegen d’una manera transversal, per tal de diversificar els usos de les Rambles i recuperar-les com un espai emblemàtic de la ciutat. Són un total de 53 actuacions, amb un pressupost previst d’1,4 milions d’euros, plantejades en tres grans àmbits: cultura, habitatge  i turisme.
Es preveu posar en marxa un pla de gestió cultural i d’equipaments per protegir i donar visibilitat al patrimoni cultural, paisatgístic i patrimonial de les Rambles, i promoure-hi la creació artística de qualitat.
La transformació urbana del Passeig esdevé fruit d’un llarg procés de cooperació ciutadana i tècnica en el qual l’equip km_ZERO ha concretat i definit el disseny definitiu del Passeig.
L’avantprojecte d’urbanització proposa fer de les  Rambles un passeig funcional i confortable que garanteixi la mobilitat en transport públic, l’accessibilitat a peu, l’activitat econòmica d’un comerç de proximitat,  l’habitatge i la cultura.
Per això s’han definit dos àmbits d’actuació: d’una banda l’àmbit de singularitat que s’estén al Gòtic i Raval en el qual es desplegaran les estratègies d’actuació i per altre, l’àmbit d’urbanització que va de façana a façana i recull l’entroncament amb Plaça Catalunya a la banda muntanya i l’arribada a Drassanes i Moll de la fusta per la banda mar.
La nova proposta planteja l’ampliació del passeig central per donar més espai a l’arbrat existent, i l’ampliació de les voreres laterals acotant la circulació a un sol carril per banda.  El traçat serà unitari al llarg de l’eix i acollirà diferents casuístiques segons el tram.
Dins el nou traçat es creen tres espais Majors o singulars, que coincideixen amb els principals punts d’encreuament del Gòtic-Raval i amb els grans equipaments culturals. El primer estarà situat en l’àmbit del Palau Moja i de la Virreina; el segon, en l’àmbit  del Pla de l’Os-Liceu, i el tercer, al Pla del Teatre Principal.
En la nova proposta s’incorporarà un cordó de serveis flexible regulat per una franja horària i senyalitzat amb leds integrats al paviment.
En el passeig central s’ordena i racionalitza l’ocupació de l’espai públic eliminant tots aquells elements de mobiliari obsolets i reubicant els quioscs de premsa, floristes i terrasses de bars entre arbres, d’acord amb les directrius fixades pel Pla Especial. Per altra banda, es proposa també la ubicació de noves zones d’estada al llarg de l’eix que es situaran entre arbres,
La nova proposta té la virtut de donar continuïtat al passeig central fins al mar, creant una nova zona d’estada i espai verd a tocar de Drassanes i el Moll de la Fusta.
Es preveu que les obres, en què s’invertiran 35,6 milions d’euros, comencin a finals del 2019 o a principis del 2020, un cop s’hagi redactat el projecte executiu i s’hagin licitat les obres. Els treballs començaran al tram més proper al mar (Colom – Santa Madrona) i avançaran en direcció a la muntanya.
El nou projecte integrarà també la proposta de memorial per l’atemptat terrorista del passat 17 d’agost de 2017 en l’àmbit del Pla de L’Os pròxim al paviment Miró.
El que s’ha presentat és fruit del treball conjunt entre la ciutadania, l’Administració i l’equip tècnic, que des de fa mesos es reuneixen per dissenyar un projecte que permeti recuperar les Rambles  com a passeig i espai per a la vida comunitària i veïnal.
S’hi han implicat quatre grups cooperatius ciutadans (GCC), que representen entitats de diferents àmbits i sensibilitats i que han treballat diversos aspectes (moviment, cultura i equipaments, comunitat i espai públic i economia i treball).
El procés es va iniciar a principis del 2018 i està liderat per l’equip Km_ZERO, guanyador  del concurs internacional convocat per l’Ajuntament de Barcelona per dinamitzar i remodelar les Rambles de Barcelona.

Barcelona, 7 de novembre de 2018

Més notícies