remodelació de les rambles_barcelona

L’equip km_ZERO guanya el concurs internacional de les Rambles de Barcelona (2017)

Km_ZERO és un equip amb un ampli coneixement de les Rambles format per 15 professionals de diferents àmbits, tots ells molt propers a la dinàmica veïnal de la via. Són Itziar González (arquitecta), Arnau Boix (arquitecte), Lola Domènech (arquitecta), Olga Tarrasó (arquitecta), Jordi Quiñonero (sociòleg), Paul B. Preciado (doctor en Filosofia), Josep Selga (biòleg), Ole Thorson (enginyer de camins, canals i ports), Sergi Cutillas (economista), Ernest Cañada (geògraf), Albert Conesa (enginyer industrial), Sebastià Ribot (enginyer de camins, canals i ports), Cristina Pedraza (arquitecta tècnica), Pablo Feu (advocat) i Pere Mogas (urbanista). A més, al llarg del procés es comptarà amb la participació de més professionals i experts de diversos àmbits.
El projecte guanyador ha comptat amb un total de 84,68 punts sobre 100. És la millor puntuació que ha atorgat la taula tècnica de valoració del concurs després de tenir en compte tots els aspectes tant tècnics com de contingut i concloure que es tracta de la proposta que més s’adapta a les necessitats actuals de les Rambles i a l’objectiu de recuperar-la per a l’ús veïnal.
La valoració l’ha realitzat personal intern de l’Ajuntament i membres externs, entre ells representants de l’Associació d’Amics de La Rambla, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, el Col·legi de Geògrafs de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.
En total, s’han presentat al concurs un total de 6 equips que integren uns 85 professionals.

Sis mesos per redactar les estratègies d’actuació i l’avantprojecte d’urbanització

A partir de l’inici dels treballs, l’equip guanyador comptarà amb sis mesos per redactar el documents necessaris per afrontar el repte de transformació de les Rambles. D’una banda, hauran de treballar en el document d’estratègies d’actuació que han de tenir en compte la definició d’objectius i criteris per a les accions socials i el turisme; la cultura i el patrimoni, la mobilitat i l’espai públic.
Així, aquest document estarà format pels quatre documents transversals que ja recull la proposta amb l’objectiu d’incidir directament sobre l’espai públic de les Rambles: pla de gestió d’espais de gran afluència; pla de dinamització comunitària i activació d’usos temporals; pla de gestió cultural i d’equipaments, i avantprojecte d’urbanització de l’espai públic i entorn de les Rambles.
Un cop duta a terme tota aquesta tasca, l’equip redactor haurà de treballar en el projecte d’urbanització, que estarà basat en el document d’estratègies d’actuació. Aquest projecte haurà d’estar enllestit a la tardor de 2018 i ha de respondre a les necessitats de la gent amb el principal objectiu de recuperar les Rambles com a passeig sense cap gran transformació urbanística.
Els principis sobre els quals s’ha de basar el projecte d’urbanització són: la inclusió, l’accessibilitat, la contextualització, la mixtura d’usos, la sostenibilitat, fer-la agradable, la seguretat i la innovació. Tot això cenyint-se als preceptes que marcava el Pla Especial d’Ordenació de les Rambles.

Més notícies